• transparent

Aktualności szkoleniowe

W celu doskonalenia umiejętności pracowników i wzbogacenia ich wiedzy teoretycznej na temat produkcji firma EAGLE POWER MACHINERY (JINGSHAN) CO., Ltd. przeprowadziła szkolenia umiejętności dla wszystkich pracowników produkcyjnych.

Wiadomości szkoleniowe1

Podczas szkolenia kierownik produkcji szczegółowo wyjaśnił zasadę działania silnika wysokoprężnego chłodzonego powietrzem i względy instalacyjne oraz przeprowadził demonstrację działania w terenie dla niektórych części specjalnych, aby nowi pracownicy mieli dalszą wiedzę i zrozumienie silnika wysokoprężnego chłodzonego powietrzem oraz mieli głębsze zrozumienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa procesu instalacji silnika wysokoprężnego.Jednocześnie, poprzez formę pytań, pozwól wszystkim pracownikom utrwalić i pogłębić wiedzę oraz uświadomić sobie własny brak umiejętności wiedzy, w przyszłości uczyć się i pracować z celem.

Wiadomości szkoleniowe2
Wiadomości szkoleniowe3
Wiadomości szkoleniowe4

Nasza firma od czasu do czasu organizuje odpowiednie szkolenia umiejętności, które nie tylko podnoszą umiejętności pracowników, ale także promują umiejętność znajdowania i rozwiązywania problemów przez pracowników w procesie ciągłej nauki, tak aby doskonalić się i sprawić, by byli bardziej komfortowi w swoim przyszła praca.

Wiadomości szkoleniowe5

Czas publikacji: 28 października-2022